natrium

4 resultaten gevonden
Door het mindere licht in de winter groeien planten anders en is de opbouw van het gewas trager. Daar staat tegenover dat in een koude periode de verdamping wel hoger kan zijn door extra stoken. Dat heeft gevolgen voor de opname van nutriënten en dus voor de optimale samenstelling van de... meer
Een schoon teeltsysteem is de basis van een gezonde en succesvolle teelt. Eurofins Agro kan op meerdere punten uw systeem checken. Drie metingen zijn onmisbaar: de check op microleven, residuen en natrium. In de toekomst is het steeds belangrijker om te weten wat er in uw teeltsysteem aanwezig... meer
Het Lozingenbesluit dat begin dit jaar van kracht is geworden, stelt nieuwe eisen aan de natriumgehaltes in het gietwater. Voorheen werd er geloosd als er te veel natrium aanwezig was. Dat mag tegenwoordig niet meer. Het is daarom zaak om extra alert te zijn op natrium. Uit onderzoek door Eurofins... meer
Nu de grasgroei weer op gang is gekomen, hopen veel veehouders op een mooi najaar. De smakelijkheid van het gras is in deze periode daarbij altijd een uitdaging. Door het gras kort te houden en een eventuele natriumgift blijft het ruwvoer in het najaar van deze snede lang smakelijk. Door de... meer