Nematodenonderzoek

19 resultaten gevonden
Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) kunnen zich snel vermeerderen en grote economische schade aanrichten door bijvoorbeeld besmet vermeerderingsmateriaal dat afgekeurd wordt. Mede door het grote aantal waardplanten zijn deze aaltjes moeilijk te beheersen. Toch zijn er ook een aantal effectieve... meer
BLGG AgroXpertus loopt voorop met de analyse van aaltjes in bodemmonsters. Samen met Wageningen Universiteit ontwikkelde BLGG AgroXpertus een unieke DNA-database. Door de DNA-techniek kan zelfs één specifiek aaltje te midden van 10.000 andere, onbekende soorten gedetecteerd worden.“Deze techniek is... meer
Als het over aaltjes gaat, spreken we over resistente, vatbare, gevoelige en tolerante gewassen. Wat is nu wat en waarom is het belangrijk deze begrippen niet door elkaar te halen?Een resistent ras vermeerdert een bepaald soort aaltje niet. Er zijn bijvoorbeeld aardappelgewassen die ervoor zorgen... meer
Een besmetting met aardappelmoeheid (AM) kan een aardappelteler veel geld kosten. Om een eventuele AM-besmetting op tijd op te sporen is vrijwillige bemonstering noodzakelijk. Niets is voor een aardappelteler zo vervelend als een officiële AM-besmetverklaring van de Nederlandse Voedsel- en... meer
De Nederlandse exportpositie van plantgoed en zaaizaad is in gevaar door de aanwezigheid van steeds meer quarantaineziekten in de bodem. De integrale aanpak van bodembeheer kan beter, stelt Leendert Molendijk van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in het Nederlands Dagblad.Voor de export... meer
Een doorbraak voor de telers van suikerbieten. In de resistentie tegen bietencystenaaltjes is er voor het eerst een suikerbietenras dat onder niet-besmette omstandigheden dezelfde financiële opbrengst kan halen als de nummer 1 op de lijst met alleen rhizomanieresistente rassen.De juiste rassenkeuze... meer
Als gevolg van de zachte winter is de kans op schade door aaltjes, ziekten en plagen dit jaar een stuk groter dan anders. Dit geldt met name voor schade door wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus). Bovendien kan aardappelopslag een gevaarlijke infectiebron zijn.De... meer
BLGG werkt mee aan een nieuw onderzoek om het effect van ‘Bodem resetten’ te testen. Dit is een vorm van biologische grondontsmetting, ontwikkeld door het bedrijf Thatchtec in samenwerking met de Wageningen Universiteit. BLGG voert de nematoden- en nutriëntenanalyses uit. Agrifirm Plant is... meer
Zitten er schadelijke aaltjes in uw percelen? Heeft u afgelopen seizoen  plekken gezien waar de groei minder was of andere symptomen? Het najaar is een goed moment om aaltjes op te sporen. Als een besmetting tijdig wordt aangetoond, is het makkelijker om maatregelen te nemen en het probleem... meer
Vaak worden schadelijke aaltjes pas opgemerkt als er flinke plekken in het groeiseizoen te zien zijn. Voorkomen is beter dan genezen: voor veel teelten is het nú nog mogelijk om aaltjesonderzoek te doen. Hiermee kunt u de aantallen per soort laten bepalen en op basis hiervan de perceelskeuze... meer

Pages