NIRS

7 resultaten gevonden
De voederwaarde van gras of mais – al dan niet ingekuild – wordt in de meeste laboratoria met Nabij Infrarood (NIRS) licht bepaald. Deze NIRS-techniek levert goede resultaten mits er voldoende achterliggende referentie-data is met voldoende hoge nauwkeurigheid. Een onnauwkeurige NIRS-meting... meer
Dit jaar organiseert Eurofins Agro in Wageningen twee informatieve Expertdagen over actuele ontwikkelingen in mest. Onafhankelijke bemonstering volgens  AP06 en NIRS (een moderne methode om snel en efficiënt het organische stofgehalte in vaste mest te bepalen) worden toegelicht... meer
Het analyseren van mest kan tegenwoordig met Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS). Deze methode is snel en betrouwbaar en geeft informatie over de gehaltes stikstof (N) en fosfaat (P). Op dit moment ligt de aanvraag voor erkenning van het gebruik van deze technologie voor de analyse van mest... meer
De afgelopen weken is er onrust in de markt ontstaan over fosfaatbepalingen door Eurofins Agro met de nieuwe NIRS-methode. Wij zetten een aantal zaken voor u op een rij: Eurofins Agro is een geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie geldt voor zowel de laboratoriumactiviteiten als... meer
Eurofins Agro kiest voor het gebruik van NIRS om klanten naast de wettelijke fosfaatbepaling (P-Al) routinematig ook veel landbouwkundige informatie te verstrekken. Informatie die anders tijdrovend (lange onderzoeksduur) of te duur zou zijn geweest.  Op deze manier voorziet Eurofins Agro boer... meer
Organische mest is hét kringloopproduct dat zorgt voor bodemvruchtbaarheid. Enig nadeel: de mineralisatie van mest verloopt onvoorspelbaar. Nieuwe analysetechnieken geven uitkomst. De analysemethode voor dierlijke mest is vastgelegd in wettelijke voorschriften.  Dat heeft als voordeel dat... meer
Per 1 augustus 2019 staat op het onderzoeksverslag van vaste mest óók het gehalte organische stof. Hiermee zet Eurofins Agro de eerste stap in het beter inzichtelijk maken van de aan- en afvoer van mineralen (de kringloop) op het boerenerf. Hoe meer organische stof vaste mest bevat, hoe... meer