organische stof

6 resultaten gevonden
Akkerbouwers die strategisch omgaan met organische stof kunnen de organische stofbalans op peil houden zolang er voldoende ruimte is voor de aanvoer van organische stof. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de analyse van een dataset met 70 jaar bodemdata op perceelsniveau en het effect... meer
De basis voor een voedzaam gewas ligt natuurlijk in de bodem. Bodemstructuur en –vruchtbaarheid bepalen de voederwaarde van het gras voor de koe. Maar wat is een goede bodem? Hoe bepalen we dat en hoe kunnen we de bodem verbeteren? We spraken erover met Robin Wolf, productmanager veehouderij bij... meer
Eurofins Agro zet een eerste stap richting meer inzicht in de kwaliteit van organische stof. Tot nu toe werd alleen de totale organische stof in de bodem bepaald. Afhankelijk van de kwaliteit van de organische stof, is vervolgens een keuze te maken voor de meest geschikte organische... meer
Christiaan Maljaars heeft voor zijn afstudeerscriptie over de ontwikkeling van organische stof in Zeeuwse akkers de Hissinkprijs van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) in ontvangst genomen. Eurofins Agro krijgt al jaren vragen over het verloop van organische stof in de Nederlandse... meer
Organische stof bestaat voor een groot deel uit koolstof (C), stikstof (N), zwavel (S) en fosfor (P). De verhouding tussen C, N, S en P is een indicatie van de kwaliteit van de organische stof in de bodem. Vanaf dit grondseizoen vermeldt Eurofins Agro het aandeel C in organische stof op de... meer
Per 1 augustus 2019 staat op het onderzoeksverslag van vaste mest óók het gehalte organische stof. Hiermee zet Eurofins Agro de eerste stap in het beter inzichtelijk maken van de aan- en afvoer van mineralen (de kringloop) op het boerenerf. Hoe meer organische stof vaste mest bevat, hoe... meer