Pensverzuring

10 resultaten gevonden
Dit voorjaar zijn de kuilen door het wisselvallige weer vaak met een korte veldperiode ingekuild. Ze zijn daardoor een stuk natter. 45% van de kuilen heeft een percentage droge stof onder het streeftraject van 30%.  Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden: zo zijn natte kuilen... meer
Meer dan 90% van de melkveehouders verwacht dat huidige ontwikkelingen, zoals de scherpere bemestingsnormen, van invloed zijn op de kwaliteit van het ruwvoer. Dat blijkt uit marktonderzoek in opdracht van BLGG AgroXpertus.De helft denkt dat de kwaliteit sterker zal wisselen. Nog eens de helft denkt... meer
Veehouders hebben te maken met steeds strengere bemestingsnormen. Op proefboerderij De Marke is te zien wat dit op langere termijn doet met de ruwvoerkwaliteit. “Penskarakter is daarbij een aanwinst voor het ruwvoeronderzoek”, vindt bedrijfsleider Van der Vegte.De Marke is één van de bedrijven die... meer
De eerste 1000 voorjaarskuilen van 2014 zijn geanalyseerd. Deze kenmerken zich door een hoge voederwaarde ten opzichte van de voorgaande jaren. Het vroege voorjaar heeft voor hoge bodemtemperaturen, een goede stikstofmineralisatie en snelle groei gezorgd.De omstandigheden dit seizoen zorgden voor... meer
De maïsoogst staat alweer voor de deur. Het mooie weer van deze week bespoedigt de afrijping. Laat u vooral niet verleiden te vroeg te gaan hakselen. Een goed afgerijpte mais is cruciaal voor een hoge voederwaarde. In de proefvelden met  vroege mais wordt volgende week al begonnen met de oogst... meer
De zomerkuilen (voornamelijk 2e snede) van 2014 zijn gezond en hebben een hoge voederwaarde. Met een bovengemiddelde VEM (902 t.o.v. 884 gemiddeld andere jaren)  zijn ze aanzienlijk beter verteerbaar dan vorig jaar.Het ruw eiwit (RE) is wel beduidend lager. Dit is mogelijk een gevolg van de... meer
De voorjaarskuilen van 2015 hebben met gemiddeld 948 VEM de hoogste gemiddelde VEM-waarde ooit. De gehaltes ruw eiwit (RE) zijn met  163 gram wel aanmerkelijk lager. De gehaltes volgen daarmee de dalende trend van de laatste 15 jaar. Het koude, droge, maar zonnige voorjaar heeft... meer
Het maken van een perfecte kuil is telkens weer een uitdaging. Het is afhankelijk van diverse factoren: graskwaliteit, bemesting, maaimoment en de weersomstandigheden. Maar wat is nou het beste percentage droge stof voor een graskuil?Uit de cijfers waarover BLGG beschikt (van meer dan 100.000... meer
Veel voorjaarskuilen zijn in de praktijk té snel verteerbaar. Vorig jaar was dat bij 78% van deze kuilen het geval. Hoe kunt u daar bij het maaien en inkuilmanagement rekening mee houden? Enkele tips.Snelle voorjaarskuilen zijn niet iets van alleen het afgelopen seizoen (2015). Over het algemeen... meer
Snijmaiskuilen met veel bestendig zetmeel verliezen in relatief korte tijd veel van deze bestendigheid. Dat blijkt uit validatieonderzoek van Eurofins Agro. Het is een bevestiging van eerder onderzoek dat werd uitgevoerd met het oog op Penskarakter Snijmais. Voor het eerst dit jaar vindt u op... meer