PlantDoctor

5 resultaten gevonden
Schimmels en bacteriën kunnen uw gewas aantasten voordat u symptomen ziet. De DNA Multiscan stelt ziekteverwekkers in een vroeg stadium vast zodat u de juiste maatregelen kunt nemen. Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor schimmel- en bacterieaantastingen in het gewas. Deze... meer
Een slecht groeiend gewas kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld aantasting door schimmels of bacteriën of een tekort aan een bepaald nutriënt. Het stellen van de juiste diagnose is vakmanschap. Dat is het werk van de PlantDoctors van Eurofins Agro. Zij onderzoeken de zieke plant en... meer
Als u ziektes in de grasmat, planten of bomen constateert, wilt u als beheerder snel weten wat de oorzaak is. Alleen dan is een juiste behandeling mogelijk en kan het risico op verspreiding worden beperkt. Oorzaak en gevolg van bepaalde symptomen zijn echter soms moeilijk uit elkaar te houden.... meer
“De komende weken is het zaak om extra alert te zijn op Pythium”, zegt Anke Taal, PlantDoctor bij Eurofins Agro. “De dagen worden weer korter en er wordt veel van het gewas gevraagd. Deze zwakteparasiet kan dan gemakkelijk toeslaan, zowel in substraatteelten als in de vollegrond.” Onderzoek geeft... meer
De nieuwe teeltperiode start in een relatief donker seizoen. Licht is heel belangrijk voor de fotosynthese en dus voor de groei van een gewas. Afwijkingen in het gewas kunnen ontstaan door lichtgebrek en zijn soms moeilijk te onderscheiden van virusaantastingen of voedingsgebrek. Trudie Coenen,... meer