plantsap

2 resultaten gevonden
Inzicht in de opname van nutriënten maakt het mogelijk om de bemesting beter af te stemmen op de behoefte van het gewas en om bij groeiafwijkingen de juiste maatregelen te nemen. Eurofins Agro kan de opname van nutriënten analyseren via een droge stofanalyse (GewasCheck) en via een plantsapanalyse... meer
Begin 2010 heeft Eurofins Agro PlantsapCheck, de analyse van plantsap, geïntroduceerd als nieuwe en aanvullende methode voor het verkrijgen van inzicht in de actuele bemestingstoestand van het gewas. Voor die tijd was de droge stofanalyse de standaardmethode om de nutriëntenopname te bepalen. De... meer