Reparatiebemesting

8 resultaten gevonden
Staatssecretaris Sharon Dijksma wil dat nieuwe technieken voor het meten van fosfaat gebruikt worden bij het vaststellen van nieuwe mestwetgeving in Europa. BLGG AgroXpertus heeft goede ervaringen met deze methode, waarmee niet alleen de bodemvoorraad gemeten wordt, maar ook de beschikbaarheid voor... meer
Ondanks de hoge opbrengsten van de eerste snede is het gehalte ruw eiwit (RE-gehalte) beter op peil dan in 2012. Dit komt door een betere ‘werking’ van de bodem en van drijfmest.De bijgevoegde tabel (zie afbeelding, klik voor een vergroting) is een voorbeeldbalans voor de eerste snede, gebaseerd op... meer
De kans is groot dat u dit voorjaar nieuwe bodemanalyses heeft ontvangen. Is de pH overal in orde? Of trof u percelen aan met een te lage pH? Overweeg dan of het voor het bemestingsseizoen nog zinvol is om te bekalken.Een lage pH gaat ten koste van opbrengst en benutting van meststoffen. Maar het... meer
De graanoogst staat alweer voor de deur. De periode tussen graanoogst en inzaaien van een groenbemester is het meest geschikt om uw percelen te bekalken. Hiermee verbetert u de bodemstructuur en verhoogt u de pH.Direct na de oogst begint de reparatie van uw percelen. Bekalking is één van de... meer
Onze buitendienst is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling? Of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden waaraan moet u voldoen.         BemestingsWijzer:  uw informatie voor uitgekiende... meer
Veel akker- en tuinbouwers hebben hun percelen weer laten bemonsteren en analyseren in de afgelopen maanden. “Benut deze cijfers optimaal om gebruik te maken van de fosfaatruimte die u met uw bedrijf heeft”, is het advies van Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij BLGG.   ... meer
Bloementeler Timo Steenwijk uit Abbenes (Noord-Holland) is de gelukkige winnaar van de actie ‘Win een vochtsensor’ van BLGG. Hij ontving de prijs uit handen van BLGG-rayonmedewerker Dick Huiberts.          BemestingsMonitor:  voor huidige en... meer
Er komt een vrijstelling voor het scheuren van grasland op zand- en lössgrond voor percelen die onder water hebben gestaan. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken verwacht dat deze regeling er snel kan komen, zo heeft hij de Tweede Kamer in een brief laten weten.De vrijstelling is één van... meer