Residucomponenten

9 resultaten gevonden
Het belang van goede en betrouwbare residuanalyses neemt toe. De consument wil een gezond product. Supermarktketens stellen daarom hoge eisen. BLGG AgroXpertus biedt betrouwbaar residuonderzoek aan voor AGF-producten, plantmateriaal, grond en water.“Het analyseren van residuen is echt een... meer
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft actielimieten vastgesteld voor residuen van perchloraat in groenten en fruit. In Duitsland is vastgesteld dat gehalten kunnen voorkomen waarbij de voedselveiligheid niet te garanderen is.Het televisieprogramma ‘Markt’ van de Duitse zender NDR... meer
Uiterlijk in 2016 wordt het voor de glastuinbouw verplicht om lozingswater te zuiveren. Op dit moment is de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken in volle gang.Dat staat in de tweede nota duurzame gewasbescherming (periode 2013-2023) Gezonde groei, Duurzame oogst van de staatssecretarissen... meer
De Europese Commissie heeft tijdelijke actielimieten vastgesteld voor perchloraat in groenten, fruit en kruiden. De norm is vastgesteld op 0,5 milligram per kilo. Deze norm vervangt de waarden die eerder door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden vastgesteld.Voor een aantal... meer
Om aan de steeds strenger wordende residueisen van supermarkten te kunnen voldoen zijn nieuwe teeltmaatregelen nodig. Dat concluderen de telers in het praktijknetwerk ‘MRL in vollegrondsgroenten’.Supermarkten verlagen het ‘Maximum Residu Level’ (MRL) van groenten en fruit soms wel tot 50 procent... meer
Levert u rechtstreeks aan de handel of aan winkelketens? Dan bent u als teler verplicht om jaarlijks per gewassoort residumonsters te laten nemen. U bespaart kosten en voldoet volledig aan de certificeringseisen van GLOBALG.A.P. door dit via de monitoringspool van BLGG AgroXpertus te doen.Speciaal... meer
Het Voedingscentrum herziet zijn adviezen over de consumptie van nitraatrijke groenten. Zo geldt er geen beperkend advies meer voor volwassenen voor inname van nitraatrijke groenten.         AgriQ:  Betrouwbaar en deskundig residuonderzoek ... meer
Binnen de Europese Unie gelden nieuwe actielimieten voor perchloraat. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Deze limieten zijn geldig tot er voor perchloraat in groenten en fruit een nieuw wetenschappelijk advies is van de European Food Safety Agency (EFSA).     ... meer
Hoewel er voor sierteeltgewassen geen officiële residunormen gelden, wordt er toch steeds vaker onderzoek naar gedaan. Dit doen telers van siergewassen onder andere om aan kwaliteitscertificaten  te kunnen voldoen of vanwege handelseisen van grootwinkelbedrijven.Waar residuonderzoek tot voor... meer