S-depositie

6 resultaten gevonden
BLGG AgroXpertus heeft haar zwaveladviezen voor grasland én akker- en tuinbouwgewassen aangepast aan de actuele zwaveldepositie. Volgens de meest recente cijfers van het RIVM  bedraagt de zwaveldepositie gemiddeld 8 kg S per ha per jaar. De afname in depositie wordt gecompenseerd door een... meer
Veel melkhouders kijken ernaar uit. Vanaf 2015 vervalt het melkquotum. De melkproductie kan omhoog. “Een rendabele intensivering is alleen weggelegd voor veehouders die een hoge en kwalitatief goede ruwvoerproductie halen.”Dat stelt productmanager Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus in vakblad... meer
De mineralisatie van zwavel komt dit jaar nog maar langzaam op gang. Voor een goede mineralisatie is voldoende en actief bodemleven nodig. Waarschijnlijk speelt het relatief koele voorjaar hierin een rol.         BemestingsMonitor CHECK:  meet wat... meer
Verandering in kwaliteit van organische stof Het gehalte zwavel (S) in de Nederlandse bodem is in de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit de gemiddelde analyseresultaten van Eurofins Agro. In kleigronden is de afname gemiddeld 15%, in zandgronden zelfs meer dan 30% in de periode... meer
De gehaltes zwavel nemen af in de Nederlandse bodem. Bemesting is dus vaak geen overbodige luxe. Voor zowel opbrengst als kwaliteit is zwavel een belangrijk nutriënt. Houd er rekening mee dat zwavel ook nog eens uitspoelingsgevoelig is! Voor veel telers is het even wennen: we moeten nu toch echt... meer
Eurofins Agro heeft melkveehouders die afgelopen jaar een lage S-index in de graskuil hadden, geïnformeerd over het belang van zwavelbemesting. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij een te lage S-voorziening 10 tot 20% droge stofopbrengst blijft liggen. Het gaat om klanten die een S-index van... meer