Snijmais

34 resultaten gevonden
Snijmais is een prima voedergewas op melkveehouderijbedrijven. De VEM-productie per ha is hoog én het is een prima energie- en zetmeelbron voor het melkvee. Door speciaal te letten op de S-bemesting van snijmais, kan de melkproductie met 1.600 kg melk per ha omhoog.Een zwavelbemesting in het begin... meer
De eerste uitslagen van de maïskuilen van dit jaar duiden op een goede voederwaarde (VEM) en een hoog gehalte aan zetmeel. Opvallend is wel dat het eiwitgehalte dit jaar aanzienlijk lager is dan vorig jaar. Ook de graskuilen van 2012 kampen met lage eiwitgehaltes. Dat blijkt uit cijfers van BLGG... meer
De maisoogst is van start! Er is echter nog veel verschil in rijpheid tussen de percelen. Hier en daar oogt de mais in de wagens nog erg groen. Het is van belang om de kolf goed af te laten rijpen voordat de oogst kan beginnen. Goed afgerijpte mais zal namelijk meer zetmeel en bestendig zetmeel... meer
De VEM-gehaltes in snijmaiskuilen laten de laatste jaren een duidelijk stijgende trend zien (zie figuur). De kuilen in Nederland bereikten dit jaar de hoogste VEM-waarde in tien jaar tijd. De stijgende tendens is voor een belangrijk deel te danken aan de grote stappen die zijn gezet in de... meer
Calcium is een belangrijk nutriënt voor snijmaïs. Anders dan vaak gedacht wordt, is calcium niet alleen belangrijk voor de structuur van de bodem, maar is het ook onmisbaar voor de kwaliteit en opbrengst van het gewas.Calcium draagt bij aan een goede wortelontwikkeling en speelt een belangrijke rol... meer
Kwaliteit en opbrengst: dat zijn de zaken waar een goede ruwvoerproductie op gericht moet zijn. Dit bespaart kosten voor de aankoop van krachtvoer en geeft een optimale melkproductie. Het fundament onder een lage kostprijs per kilo melk. Tien tips voor een optimale snijmaïsteelt!Onderstaande tips... meer
Hebben uw percelen extra kali nodig? Om dat te bepalen moet u rekening houden met drie factoren: de gewasonttrekking per hectare, de aanvoer via drijfmest en capaciteit van de bodem om kali na te leveren. Zorg dat u minstens zoveel aanvult als het gewas per hectare onttrekt.In optimale... meer
De maïsoogst staat alweer voor de deur. Het mooie weer van deze week bespoedigt de afrijping. Laat u vooral niet verleiden te vroeg te gaan hakselen. Een goed afgerijpte mais is cruciaal voor een hoge voederwaarde. In de proefvelden met  vroege mais wordt volgende week al begonnen met de oogst... meer
De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Dit kan gevolgen hebben voor de teelt van snijmaïs. Bovendien kan een tekort aan borium de efficiëntie van fosfaat verslechteren. Concreet kan dit dus tot behoorlijke opbrengst- en kwaliteitsverliezen leiden.     ... meer
De uitslagen van de eerste 1400 onderzochte kuilen van snijmaïs zijn bekend.  Deze hebben een uitzonderlijk hoge voederwaarde met een hoog zetmeelgehalte. Het lijkt wat betreft de voederwaarde het beste maïsjaar ooit te worden.         KuilKenner... meer

Pages