Sporenelementen (grond)

14 resultaten gevonden
Silicium is op zuurstof na het meest voorkomende element in de aardkorst. Toch is er maar een kleine hoeveelheid beschikbaar voor de plant. De beschikbaarheid van Si in de bodem is onder andere afhankelijk van grondsoort, pH en de waterhuishouding. Alhoewel silicium vroeger niet als een essentieel... meer
Het sporenelement Molybdeen (Mo) is essentieel voor de groei van planten, vooral bij vlinderbloemigen zoals klaver. De beschikbaarheid van Mo verschilt per grondsoort. Plant en dier hebben maar zeer kleine hoeveelheden nodig van dit sporenelement. Toch zijn er percelen waarin onvoldoende... meer
Sporenelementen zijn noodzakelijk voor de groei van gras en maïs én hebben effect op de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee. Analyse van sporenelementen geeft inzicht in de beschibaarheid ervan in de bodem. Gericht bemesten met sporenelementen zorgt ervoor dat de veestapel gezond en efficiënt... meer
Het sporenpakket van BemestingsWijzer is uitgebreid. De sporenelementen silicium (Si), molybdeen (Mo) en ijzer (Fe) zitten nu ook in het sporenpakket. Deze sporenelementen spelen een rol bij het realiseren van een hogere opbrengst per hectare. Ze hebben ook invloed op de kwaliteit van het geoogste... meer
Het sporenpakket van BemestingsWijzer van BLGG AgroXpertus bepaalt de gehalten van negen nutriënten: borium (B), mangaan (Mn), koper (Cu), zink (Zn), silicium (Si), molybdeen (Mo),  ijzer (Fe), kobalt (Co) en selenium (Se). Voor suikerbieten zijn een aantal sporenelementen aantoonbaar van... meer
Sinds de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) in 1996 en de derogatiewetgeving in 2005 is niet alleen het gehalte Ruw Eiwit in graskuilen afgenomen, maar ook hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Dit blijkt uit de analysecijfers van BLGG AgroXpertus.Het is zeer waarschijnlijk... meer
Het tekort aan nutriënten in de bodem wordt steeds zichtbaarder. Dat stelt BLGG AgroXpertus op basis van analyseresultaten van de laatste tien jaar. Striktere mestwetgeving heeft niet alleen effect op stikstof (N) en fosfaat (P), maar ook op de hoeveelheid sporenelementen in de bodem.Sinds de... meer
Het bemestingsadvies voor de nutriënten calcium en borium wordt bijna altijd onafhankelijk van elkaar gegeven. Toch bestaat er een belangrijke relatie tussen beide elementen. Zo veroorzaakt calcium een grotere boriumbehoefte in het gewas.Telers die het calciumtekort op hun percelen repareren met... meer
De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Intensieve regen, waar we vanwege de klimaatverandering steeds vaker mee te maken hebben, zorgen voor uitspoeling van het sporenelement. Teveel beregenen in tijden van droogte zorgt eveneens voor afnemende gehalten.    ... meer
Een overmaat van zink (Zn) in de bodem kan vervelende gevolgen hebben. Zo kwamen, in een door BLGG onderzocht perceel op rivierklei, de suikerbieten slecht op. Zinkovermaat wordt bijna altijd veroorzaakt door een te lage pH.         BemestingsWijzer:  uw... meer

Pages