stengelaaltjes

5 resultaten gevonden
De schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) neemt de laatste jaren sterk toe. Het gaat op jaarbasis om miljoenen euro’s schade. Het roer moet daarom om in de bollensector. Telers moeten besmettingen gaan voorkomen en terugdringen. Preventieve monstername is een belangrijk middel om dit te... meer
BLGG werkt mee aan een nieuw onderzoek om het effect van ‘Bodem resetten’ te testen. Dit is een vorm van biologische grondontsmetting, ontwikkeld door het bedrijf Thatchtec in samenwerking met de Wageningen Universiteit. BLGG voert de nematoden- en nutriëntenanalyses uit. Agrifirm Plant is... meer
BLGG is al een aantal jaar actief betrokken bij praktijknetwerken en de ontwikkeling van methoden voor stengelaaltjesbemonstering in de bloembollenteelt. Dit heeft al tot diverse nieuwe inzichten geleid en optimalisatie voor de aaltjesbeheersing.       ... meer
Voederbieten worden weer meer geteeld. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS, en ook Eurofins Agro ziet dat terug in de aantallen voederwaardeanalyses. Het gewas wordt een ‘handje geholpen’ door de vergroeningseis, maar daar is niet alles mee gezegd: het is zeer geschikt als ‘derde gewas’. De... meer
Stengelaaltjes kunnen in bloembolgewassen tot een flinke strop leiden. Mogelijke besmettingen komen vroegtijdig aan de oppervlakte met ZeefgrondCheck. Met de bollenoogst voor de deur, is het moment om zeefgrondmonsters te nemen nabij. Eurofins Agro voert sinds 2015 analyses uit op... meer