Substraatteelt

9 resultaten gevonden
Verticillium zorgt voor verwelking bij diverse gewassen en is zeer moeilijk te bestrijden. “Voorkomen is het beste wat je kunt doen”, vertelt PlantDoctor Trudie Coenen van BLGG AgroXpertus. “Stomen kan de ziekte onderdrukken.”Verticillium is één van die ziektes waar je als glastuinbouwer liever... meer
Substraattelers hebben met nieuwe regelgeving te maken door het gewijzigde Activiteitenbesluit milieubeheer per 1 januari 2013. Voortaan dient u als substraatteler niet vier keer per jaar, maar zeven keer per jaar een monster te laten nemen van geloosd drainwater. Substraattelers zijn verplicht de... meer
Uiterlijk in 2016 wordt het voor de glastuinbouw verplicht om lozingswater te zuiveren. Op dit moment is de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken in volle gang.Dat staat in de tweede nota duurzame gewasbescherming (periode 2013-2023) Gezonde groei, Duurzame oogst van de staatssecretarissen... meer
Het is najaar. Voor veel (niet belichte) teelten is dat een periode van minder groei of zelfs het einde van de teelt. Minder groei draagt eraan bij dat de pH in het wortelmilieu daalt. Een kans om te besparen op meststoffen.         Optifeed®  geeft... meer
Lozingswater is op z’n zachtst gezegd een ‘issue’ in de glastuinbouw. Uiterlijk in 2016 wordt zuivering verplicht en de toegestane emissies worden de komende jaren flink teruggebracht. Zorg ervoor dat u grip heeft op de wijzigingen door op z’n minst te weten wat er in het lozingswater van uw... meer
De pH in het wortelmilieu van substraat is bij te sturen via de dosering van ammonium (NH4+). In dit artikel leggen we de werking hiervan uit en zetten we enkele tips voor u op een rij om een optimale pH te kunnen handhaven. De pH in het wortelmileu is belangrijk voor een goede opname van... meer
Per 1 januari 2018 bestaat er een zuiveringsplicht voor restwaterstromen. Hoe is de situatie op uw bedrijf? Wat is het gehalte aan gewasbeschermingsmiddelen in uw lozingswater? Door goed ‘voor te sorteren’ komt u in 2018 niet voor onaangename verrassingen te staan.Vanaf 2018 moeten... meer
Als de voedingstoestand niet goed is, is dat meestal te corrigeren bij recirculatie. Te veel natrium in het wortelmilieu is echter niet gemakkelijk op te lossen. Voor natrium geldt: zo min mogelijk. De zoutgevoeligheid is per gewas alleen zeer verschillend. Eurofins Agro analyseert... meer
IJzer geeft u in de vorm van een chelaat. Ook andere spoorelementen zijn als chelaat te doseren. Voor de opneembaarheid van de elementen moet de pH van de voedingsoplossing in orde zijn. Chelaten zijn dure meststoffen. Daarom is het belangrijk om deze op de juiste manier toe te dienen. De... meer