Ton van Gastel

1 resultaten gevonden
Om gebruik te kunnen maken van een hogere fosfaatnorm mag van geen enkel perceel het monster ouder zijn dan vier jaar. In Mijn Percelen kunt u in één oogopslag zien welk perceel aan de beurt is voor bemonstering. Is monstername dit jaar bij u nodig? Laat dit dan voor 15 april uitvoeren!In Mijn... meer