Verslemping

3 resultaten gevonden
De bodem bestaat naast organische stof, lucht en voedingsstoffen uit klei, silt en zand. Deze laatste 3 fracties worden samen ook wel bodemtextuur genoemd. De verhouding tussen de hoeveelheid zand, slit en klei bepaalt de gevoeligheid van de bodem voor verslemping.Verslemping is het ontmengen van... meer
In BemestingsWijzer en BemestingsMonitor Bodem bepaalt BLGG AgroXpertus standaard de bodemtextuur. Bodemtextuur speelt een grote rol bij bodemvruchtbaarheid.Bodemtextuur is de verzamelnaam voor de kleinste deeltjes van de bodem. Deze deeltjes heten klei, silt en zand, afhankelijk van hun grootte.... meer
Verslemping heeft allerlei nadelige gevolgen en ontstaat vooral als de binding tussen de verschillende soorten bodemdeeltjes te los is. Door middel van de bodemtextuur is vast te stellen hoe verslempingsgevoelig een perceel is. Verslemping van de bodem is voor veel ondernemers een probleem en... meer