Voerefficiëntie

5 resultaten gevonden
Veehouders laten steeds vaker mest analyseren bij BLGG AgroXpertus. In vergelijking met 2013 is het aantal mestmonsters voor uitgebreid onderzoek in dezelfde maanden met 84% procent toegenomen. Inmiddels laten 2000 melkveehouders op jaarbasis mest onderzoeken.“Het past in een trend, maar dit jaar... meer
Meer dan 90% van de melkveehouders verwacht dat huidige ontwikkelingen, zoals de scherpere bemestingsnormen, van invloed zijn op de kwaliteit van het ruwvoer. Dat blijkt uit marktonderzoek in opdracht van BLGG AgroXpertus.De helft denkt dat de kwaliteit sterker zal wisselen. Nog eens de helft denkt... meer
Melkveehouders die het eiwit uit graskuilen beter benutten, kunnen besparen op de aankoop van eiwit en daarmee de fosfaatexcretie beperken. Er is vanwege het fosfaatplafond veel te doen rondom de fosfaatexcretie van de melkveehouderij. De stelling dat een hoger fosforgehalte in kuilgras en vers... meer
KringloopWijzer is sinds dit jaar verplicht voor alle melkveebedrijven in Nederland. Over KringloopWijzer is van alles te zeggen. Het helpt de bedrijfsefficiëntie te vergroten en is daarmee meer dan een set regels. Tegelijkertijd zijn er wel wat zaken om rekening mee te houden. Acht belangrijke... meer
Snijmaiskuilen met veel bestendig zetmeel verliezen in relatief korte tijd veel van deze bestendigheid. Dat blijkt uit validatieonderzoek van Eurofins Agro. Het is een bevestiging van eerder onderzoek dat werd uitgevoerd met het oog op Penskarakter Snijmais. Voor het eerst dit jaar vindt u op... meer