Voorjaarskuil

25 resultaten gevonden
De voorjaarkuilen van 2012 weerspiegelen de groeiomstandigheden tijdens de start van het groeiseizoen: veel variatie door wisselvallig weer en veranderende groeiomstandigheden. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste duizend voorjaarskuilen die door BLGG AgroXpertus zijn geanalyseerd.Op het... meer
Ruim 1 op de 10 voorjaarskuilen heeft tijdens het groeiseizoen een zwaveltekort gehad. Deze kuilen hebben een S-index van 85 of lager. Dat blijkt uit analyse van de eerste 1.000 graskuilen die BLGG AgroXpertus dit jaar heeft onderzocht.Met de dalende gebruiksruimte voor stikstof en fosfaat wordt... meer
Door het wisselvallige weer stellen veel boeren het maaien noodgedwongen uit. De kwaliteit is bij hoge opbrengst echter vooralsnog beter dan vorig jaar.Het gras heeft wat betreft de opbrengst een inhaalslag gemaakt. Maaien gebeurt echter nog maar sporadisch door het wisselvallige weer. Gaan we weer... meer
Dit voorjaar zijn door de wisselvallige weersomstandigheden veel meer kuilen onder slechte omstandigheden ingekuild dan de laatste 5 jaar. Hierdoor verwacht BLGG AgroXpertus kwaliteitsproblemen (boterzuurbesmettingen) die we de laatste jaren slechts zelden hebben gezien. “Gezien de grote... meer
De eerste snede van dit jaar heeft de kuilplaten flink gevuld. Het seizoen begon laat, maar het gras liet een explosieve groei zien. Het wisselvallige weer  in mei zorgde er echter voor dat er niet eerder dan eind mei onder gunstige omstandigheden ingekuild kon worden.Het Barenbrug... meer
De onderzoeksresultaten van de eerste snede zijn door BLGG AgroXpertus verwerkt. Ondanks het feit dat de massa minstens net zo groot was als in 2012 heeft de voorjaarskuil een aanzienlijk betere voederwaarde. Het wisselvallige weer zorgde wel voor nattere kuilen.45% van de kuilen zit zelfs onder de... meer
Dit voorjaar zijn de kuilen door het wisselvallige weer vaak met een korte veldperiode ingekuild. Ze zijn daardoor een stuk natter. 45% van de kuilen heeft een percentage droge stof onder het streeftraject van 30%.  Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden: zo zijn natte kuilen... meer
De gemiddelde kwaliteit van de zomerkuilen is dit jaar goed. De conservering en droge stofpercentages zijn vergelijkbaar met vorig jaar en met gemiddeld 48% zijn de kuilen iets vochtiger dan de afgelopen jaren. Dit komt de kwaliteit ten goede.De zomerkuilen bestaan voornamelijk uit kuilen van de... meer
Daan Langeveldt uit Groesbeek is de winnaar van de competitie Topkuil 2013. Dit heeft de jury dinsdag bekend gemaakt tijdens de Rundvee & Mechanisatievakbeurs in Hardenberg. Vakmanschap is de sleutel tot het succes!Langeveldt heeft zijn bedrijf in de heuvels van Groesbeek (Gelderland), op... meer
Jaarlijks worden bij BLGG AgroXpertus ruim 500.000 monsters onderzocht. De gemiddelden van alle onderzoeksresultaten geven een heel betrouwbaar beeld in vergelijking met bijvoorbeeld andere jaren of grondsoorten. U vindt de gemiddelden van de onderzoeksresultaten op onze website.De ruwvoerkwaliteit... meer

Pages