Waardplant

10 resultaten gevonden
Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) kunnen zich snel vermeerderen en grote economische schade aanrichten door bijvoorbeeld besmet vermeerderingsmateriaal dat afgekeurd wordt. Mede door het grote aantal waardplanten zijn deze aaltjes moeilijk te beheersen. Toch zijn er ook een aantal effectieve... meer
Verticillium zorgt voor verwelking bij diverse gewassen en is zeer moeilijk te bestrijden. “Voorkomen is het beste wat je kunt doen”, vertelt PlantDoctor Trudie Coenen van BLGG AgroXpertus. “Stomen kan de ziekte onderdrukken.”Verticillium is één van die ziektes waar je als glastuinbouwer liever... meer
Als het over aaltjes gaat, spreken we over resistente, vatbare, gevoelige en tolerante gewassen. Wat is nu wat en waarom is het belangrijk deze begrippen niet door elkaar te halen?Een resistent ras vermeerdert een bepaald soort aaltje niet. Er zijn bijvoorbeeld aardappelgewassen die ervoor zorgen... meer
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) constateert dat er voor de export vaker gecontroleerd wordt op viroïden (virusachtige organismen) en dat deze ook vaker worden waargenomen. Dit staat in het verslag Fytosanitaire signalering 2012 van de NVWA.Zo werden in 2012 veelvuldig... meer
Een doorbraak voor de telers van suikerbieten. In de resistentie tegen bietencystenaaltjes is er voor het eerst een suikerbietenras dat onder niet-besmette omstandigheden dezelfde financiële opbrengst kan halen als de nummer 1 op de lijst met alleen rhizomanieresistente rassen.De juiste rassenkeuze... meer
Als gevolg van de zachte winter is de kans op schade door aaltjes, ziekten en plagen dit jaar een stuk groter dan anders. Dit geldt met name voor schade door wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus). Bovendien kan aardappelopslag een gevaarlijke infectiebron zijn.De... meer
Zitten er schadelijke aaltjes in uw percelen? Heeft u afgelopen seizoen  plekken gezien waar de groei minder was of andere symptomen? Het najaar is een goed moment om aaltjes op te sporen. Als een besmetting tijdig wordt aangetoond, is het makkelijker om maatregelen te nemen en het probleem... meer
De Suzuki-fruitvlieg  (Drosophila suzukii) of Aziatische fruitvlieg is een steeds meer voorkomend probleem in de fruitteelt. Sinds 2012 is het aantal vliegjes al verhonderdvoudigd in Nederland. PlantDoctor Trudie Coenen van BLGG komt het probleem ook tegen en gaat in dit artikel in op een... meer
De schimmel Chalara elegans (Thielaviopsis basicola) is de veroorzaker van zwart wortelrot en heeft een grote waardplantenreeks. In dit artikel zetten we de belangrijkste eigenschappen van deze plantenziekte voor u op een rij en aanbevelingen in het geval u te maken heeft met deze schimmelsoort.... meer
Vaak worden schadelijke aaltjes pas opgemerkt als er flinke plekken in het groeiseizoen te zien zijn. Voorkomen is beter dan genezen: voor veel teelten is het nú nog mogelijk om aaltjesonderzoek te doen. Hiermee kunt u de aantallen per soort laten bepalen en op basis hiervan de perceelskeuze... meer