Waterkwaliteit

7 resultaten gevonden
Uiterlijk in 2016 wordt het voor de glastuinbouw verplicht om lozingswater te zuiveren. Op dit moment is de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken in volle gang.Dat staat in de tweede nota duurzame gewasbescherming (periode 2013-2023) Gezonde groei, Duurzame oogst van de staatssecretarissen... meer
De chemische samenstelling van uitgangswater verschilt sterk. De kwaliteit van grondwater is afhankelijk van diverse factoren. Hetzelfde geldt voor oppervlakte- en leidingwater. Laat daarom minimaal eens per jaar uw uitgangswater onderzoeken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.De... meer
Wie verslijming van druppelaars wil voorkomen doet er goed aan bij de bron te beginnen: methaangas. Methaangas is voedsel voor methaanoxiderende bacteriën die zorgen voor de verslijming. Deze bacteriën nestelen zich ook in het filterbed van ontijzeringsinstallaties.     ... meer
Het voorjaar en de zomer van 2015 verlopen tot nu toe droog. In veel gebieden loopt het neerslagtekort op. Ook het regenwaterbassin van veel glastuinbouwers is inmiddels leeg of het gebeurt bijna. Vergeet niet tijdig de kwaliteit van alternatieve bronnen te controleren! Zo voorkomt u problemen in... meer
Om aan de eisen van Global GAP te kunnen voldoen is aandacht voor water een belangrijk aandachtspunt voor telers. Het is namelijk de belangrijke risicofactor bij verse groenten en fruit. Bij analyse moet water minimaal op E. coli gecontroleerd worden.Voor de eisen van Global GAP is het belangrijk... meer
De meeste veehouders zijn zich goed bewust van het belang van een goede rantsoensamenstelling en voeropname. Het drinkwater krijgt vaak minder aandacht, en dat is een gemiste kans! Belang van water Zeker lacterende koeien hebben veel water nodig om hun melkproductie op peil te houden. Als de... meer
Als het waterbassin leeg is, zoals vorige zomer op een groot aantal bedrijven het geval was, moet worden overgestapt op een andere waterbron. Bij het gebruik van bron- en slootwater vraagt het berekenen van een voedingsoplossing extra aandacht. In sloot- en bronwater zitten vaak bruikbare... meer