wetgeving

2 resultaten gevonden
Eurofins Agro kiest voor het gebruik van NIRS om klanten naast de wettelijke fosfaatbepaling (P-Al) routinematig ook veel landbouwkundige informatie te verstrekken. Informatie die anders tijdrovend (lange onderzoeksduur) of te duur zou zijn geweest.  Op deze manier voorziet Eurofins Agro boer... meer
Voor het scheuren of vernietigen van grasland in 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd. Voortaan is in het najaar toegestaan om  grasland op zand- en lössgrond te scheuren voor graslandvernieuwing.  Ook hoeft u deze percelen niet meer te bemonsteren na het scheuren. Echter moet u hiervoor... meer