winter

2 resultaten gevonden
Door het mindere licht in de winter groeien planten anders en is de opbouw van het gewas trager. Daar staat tegenover dat in een koude periode de verdamping wel hoger kan zijn door extra stoken. Dat heeft gevolgen voor de opname van nutriënten en dus voor de optimale samenstelling van de... meer
Het wordt nu merkbaar donkerder. Omdat er minder licht is, groeit de plant anders en is de opbouw trager. Daar staat tegenover de verdamping wel hoger is door het stoken. “Dat heeft effect op de opname van voedingselementen. Met name sporen vragen de komende maanden de aandacht,” stelt René Krikke... meer