zetmeel

2 resultaten gevonden
Op dit moment treden grote energieverliezen in de snijmaïskuilen op. Vooral in mei en juni is het  zetmeelgehalte in de kuilen sterk gedaald (zie Figuur 1). In het afgelopen seizoen 2016 heeft Eurofins Agro ‘Penskarakter Snijmais’ geïntroduceerd om de prestaties van snijmaïskuil in het... meer
Wat is de waarde van zetmeel en VEM in de maiskuilen van 2018? Door de droogte in het afgelopen seizoen zien we zeer veel variatie in de voederwaarde. Dit heeft invloed op de melkproductie en gezondheid van de koeien. We zien vooral veel spreiding in het zetmeelgehalte bij vergelijkbare VEM-... meer