Zinkovermaat

3 resultaten gevonden
Een overmaat van zink (Zn) in de bodem kan vervelende gevolgen hebben. Zo kwamen, in een door BLGG onderzocht perceel op rivierklei, de suikerbieten slecht op. Zinkovermaat wordt bijna altijd veroorzaakt door een te lage pH.         BemestingsWijzer:  uw... meer
De gehaltes plantbeschikbare zink variëren enorm in Nederland. Dat maakt de kaart met gemiddelde zinkgehalten per postcodegebied in Nederland goed duidelijk. Zowel zinktekorten als zinkovermaat kunnen zorgen voor flinke problemen in de teelt en opbrengst. Gemiddeld gezien daalt het gehalte zink... meer
Een tekort aan het sporenelement zink komt steeds vaker voor in Nederlandse percelen. Voor melkveehouders die snijmaïs verbouwen is het opletten, want snijmaïs is één van de meest gevoelige gewassen voor zinktekort. Een zinktekort (of overmaat) kan ook invloed hebben op de gezondheid van het vee.... meer