Zwavel

21 resultaten gevonden
BLGG AgroXpertus heeft haar zwaveladviezen voor grasland én akker- en tuinbouwgewassen aangepast aan de actuele zwaveldepositie. Volgens de meest recente cijfers van het RIVM  bedraagt de zwaveldepositie gemiddeld 8 kg S per ha per jaar. De afname in depositie wordt gecompenseerd door een... meer
Snijmais is een prima voedergewas op melkveehouderijbedrijven. De VEM-productie per ha is hoog én het is een prima energie- en zetmeelbron voor het melkvee. Door speciaal te letten op de S-bemesting van snijmais, kan de melkproductie met 1.600 kg melk per ha omhoog.Een zwavelbemesting in het begin... meer
Het voorjaar is dé tijd voor zwavelbemesting. Wie denkt dat dit alleen geldt voor zandgronden komt bedrogen uit. Op klei is het net zo belangrijk en zelfs op veengrond, dat bekend staat om hoge zwavelleveringen vanuit de bodem, kan de voorziening in het voorjaar krap zijn. Dat blijkt uit de eerste... meer
De maanden februari en maart verlopen tot nu toe relatief koud. De mineralisatie van zwavel (S) en stikstof (N) in de bodem liggen daardoor nog compleet stil. Dat kan echter snel veranderen, want gewasresten zijn juist goed bewaard gebleven. “Het is maar de vraag wat de bodem gaat doen”, zegt Arjan... meer
BLGG krijgt steeds vaker de vraag van veehouders of het een goed idee is om gips te strooien op grasland.  Een toepassing van grote hoeveelheden vlak voor de eerste snede raden we echter sterk af!          BemestingsWijzer:  uw informatie... meer
De mineralisatie van zwavel komt dit jaar nog maar langzaam op gang. Voor een goede mineralisatie is voldoende en actief bodemleven nodig. Waarschijnlijk speelt het relatief koele voorjaar hierin een rol.         BemestingsMonitor CHECK:  meet wat... meer
Ruim één op de drie voorjaarskuilen van 2015 heeft een lage S-index. Dat duidt op een te krappe zwavelvoorziening (S). Een krappe S-voorziening leidt tot lagere eiwitopbrengsten en een lagere stikstofbenutting.  Een zwavelbemesting voor de eerste en tweede snede kan veel rendement opleveren.... meer
Het is inmiddels een begrip. Aan de competitie Topkuil doen elk jaar honderden melkveehouders mee. Heeft u dit jaar de beste voorjaarskuil gemaakt? Doe mee en kijk hoe uw kuil scoort ten opzichte van die van collega’s.De aanmeldingen van de eerste melkveehouders zijn binnen. Daaruit blijkt dat er... meer
De helft van de graslandpercelen heeft op dit moment te weinig zwavel (S) beschikbaar voor het gewas. Dat blijkt uit de resultaten van de Vers GrasChecks die in de periode maart tot half mei zijn uitgevoerd door Eurofins Agro. Het is verstandig om nog voor de tweede snede zwavel bij te bemesten.De... meer
De heftige regens van de afgelopen twee weken hebben met name in het Zuid-Oosten van Nederland, België en Zeeuws-Vlaanderen  voor uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten geleid. Het is raadzaam voor de huidige teelt een extra CHECK uit te laten voeren.Met name stikstof, zwavel en borium... meer

Pages