Zwavelbemesting

17 resultaten gevonden
BLGG AgroXpertus heeft haar zwaveladviezen voor grasland én akker- en tuinbouwgewassen aangepast aan de actuele zwaveldepositie. Volgens de meest recente cijfers van het RIVM  bedraagt de zwaveldepositie gemiddeld 8 kg S per ha per jaar. De afname in depositie wordt gecompenseerd door een... meer
Ruim 1 op de 10 voorjaarskuilen heeft tijdens het groeiseizoen een zwaveltekort gehad. Deze kuilen hebben een S-index van 85 of lager. Dat blijkt uit analyse van de eerste 1.000 graskuilen die BLGG AgroXpertus dit jaar heeft onderzocht.Met de dalende gebruiksruimte voor stikstof en fosfaat wordt... meer
Snijmais is een prima voedergewas op melkveehouderijbedrijven. De VEM-productie per ha is hoog én het is een prima energie- en zetmeelbron voor het melkvee. Door speciaal te letten op de S-bemesting van snijmais, kan de melkproductie met 1.600 kg melk per ha omhoog.Een zwavelbemesting in het begin... meer
Het voorjaar is dé tijd voor zwavelbemesting. Wie denkt dat dit alleen geldt voor zandgronden komt bedrogen uit. Op klei is het net zo belangrijk en zelfs op veengrond, dat bekend staat om hoge zwavelleveringen vanuit de bodem, kan de voorziening in het voorjaar krap zijn. Dat blijkt uit de eerste... meer
Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle maïsoogst? Het begint met bemonsteren. De bodemtoestand is namelijk zeer bepalend voor de uiteindelijke opbrengst. Als er eenmaal is gezaaid kan er niet veel meer gecorrigeerd worden. Alleen K-bemesting kan als de mais er al in zit.Voor een... meer
Ondanks de hoge opbrengsten van de eerste snede is het gehalte ruw eiwit (RE-gehalte) beter op peil dan in 2012. Dit komt door een betere ‘werking’ van de bodem en van drijfmest.De bijgevoegde tabel (zie afbeelding, klik voor een vergroting) is een voorbeeldbalans voor de eerste snede, gebaseerd op... meer
Geelverkleuring bij potplanten is een aanwijzing voor een gebrek. Maar welk gebrek? Het maakt nogal uit waar de gebreksverschijnselen aan de plant te zien zijn. Aan de jonge of oude bladeren? Aan het blad als geheel of alleen het bladmoes?        ... meer
Het is 15 februari geweest. De bemesting van de eerste snede is begonnen. Hierbij een aantal tips voor een succesvolle bemesting:         Mestonderzoek:  zekerheid over de gehalten            1. Plaats de... meer
De mineralisatie van zwavel komt dit jaar nog maar langzaam op gang. Voor een goede mineralisatie is voldoende en actief bodemleven nodig. Waarschijnlijk speelt het relatief koele voorjaar hierin een rol.         BemestingsMonitor CHECK:  meet wat... meer
Ruim één op de drie voorjaarskuilen van 2015 heeft een lage S-index. Dat duidt op een te krappe zwavelvoorziening (S). Een krappe S-voorziening leidt tot lagere eiwitopbrengsten en een lagere stikstofbenutting.  Een zwavelbemesting voor de eerste en tweede snede kan veel rendement opleveren.... meer

Pages