Zwavelbemesting

17 resultaten gevonden
Het is inmiddels een begrip. Aan de competitie Topkuil doen elk jaar honderden melkveehouders mee. Heeft u dit jaar de beste voorjaarskuil gemaakt? Doe mee en kijk hoe uw kuil scoort ten opzichte van die van collega’s.De aanmeldingen van de eerste melkveehouders zijn binnen. Daaruit blijkt dat er... meer
De helft van de graslandpercelen heeft op dit moment te weinig zwavel (S) beschikbaar voor het gewas. Dat blijkt uit de resultaten van de Vers GrasChecks die in de periode maart tot half mei zijn uitgevoerd door Eurofins Agro. Het is verstandig om nog voor de tweede snede zwavel bij te bemesten.De... meer
De heftige regens van de afgelopen twee weken hebben met name in het Zuid-Oosten van Nederland, België en Zeeuws-Vlaanderen  voor uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten geleid. Het is raadzaam voor de huidige teelt een extra CHECK uit te laten voeren.Met name stikstof, zwavel en borium... meer
Verandering in kwaliteit van organische stof Het gehalte zwavel (S) in de Nederlandse bodem is in de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit de gemiddelde analyseresultaten van Eurofins Agro. In kleigronden is de afname gemiddeld 15%, in zandgronden zelfs meer dan 30% in de periode... meer
De gehaltes zwavel nemen af in de Nederlandse bodem. Bemesting is dus vaak geen overbodige luxe. Voor zowel opbrengst als kwaliteit is zwavel een belangrijk nutriënt. Houd er rekening mee dat zwavel ook nog eens uitspoelingsgevoelig is! Voor veel telers is het even wennen: we moeten nu toch echt... meer
Eurofins Agro heeft melkveehouders die afgelopen jaar een lage S-index in de graskuil hadden, geïnformeerd over het belang van zwavelbemesting. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij een te lage S-voorziening 10 tot 20% droge stofopbrengst blijft liggen. Het gaat om klanten die een S-index van... meer
Melkveebedrijf heeft ‘Het Meulemans’ van Wim Jalink heeft de oudste reeks grondanalyseverslagen ingestuurd aan Eurofins Agro van een perceel dat nog steeds in gebruik is en won daarmee het onderzoek BodemConditieScore en een Spear&Jackson spade. De prijzen werden uitgereikt door... meer

Pages