Agro Expertdagen 2019

Bijdragen aan de kringloop; inzicht in elke stap

We proberen steeds meer zicht te krijgen op chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem. Met deze inzichten kunnen we boer, teler, kweker -vaak in samenspraak met adviseurs- ondersteunen in het optimaliseren van gewaskwaliteit en gewasopbrengst. Ook dit jaar organiseert Eurofins Agro weer een serie Expertdagen in het land. Op de Agro Expertdagen lichten we de interacties tussen bodem en gewas toe, waarbij we de diverse sectoren aandacht geven (veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, bloembollen, vollegrondsgroenten).

De Agro Expertdagen vinden plaats in februari en maart 2019 en zijn bedoeld voor adviseurs en voorlichters uit  genoemde sectoren.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het programma start om 9.30 uur en eindigt na de lunch.

Programma, data, locaties Agro Expertdagen 2019