Heranalyse bij twijfel over uitslag van mestonderzoek

Soms is de uitslag van een analyse niet zoals u had verwacht. Een heranalyse kan dan uitsluitsel geven. Volgens de wet is het eenmalig toegestaan om een heranalyse te laten uitvoeren. De uitslag van de heranalyse is altijd bindend. Alleen vervoerders kunnen een heranalyse aanvragen.

Let op; er is verschil tussen een heranalyse en een heronderzoek:

  • Bij de heranalyse wordt gewerkt met het materiaal van het oorspronkelijke monster. Dit materiaal wordt minimaal tien dagen na de afronding van het onderzoek bewaard. In de heranalyse wordt de juistheid bepaald van de oorspronkelijke onderzoeksresultaten.
  • Bij een heronderzoek wordt een monster opnieuw genomen. Bij MINAS-onderzoek is geen heronderzoek mogelijk.

Facturatie
De facturatie van deze opdracht is afhankelijk van het resultaat van deze heranalyse ten opzichte van de oorspronkelijke bepaling:

  • De heranalyse bevestigt de bepaling. Dit wil zeggen dat het monster niet foutief is geanalyseerd. Per bepaling worden de analysekosten in overeenstemming met de prijslijst in rekening gebracht. Bij MINAS-heranalyse is dit een vast bedrag van € 30,00 per monster, exclusief btw.
  • De bepaling wijkt af (wordt niet bevestigd). Voor de analyse worden dan geen kosten in rekening gebracht. Als een heranalyse niet wordt bevestigd, zijn de analyseresultaten van de heranalyse bindend voor alle partijen, ongeacht wie er om gevraagd heeft. Houd er dan wel rekening mee dat een heranalyse voor u zowel hoger als lager kan uitvallen dan de verwachtingswaarde.

Een afwijkend resultaat is erg vervelend en soms slecht te verklaren. Eurofins Agro voert voortdurend controles uit om de analyseresultaten te kunnen garanderen. Bij een bevestiging van een onverwacht resultaat kunt u ervan uitgaan dat het gehalte werkelijk in het monster aanwezig is.

Aanvragen

  • Vraag heranalyse aan binnen 10 dagen na verslagdatum.
  • Stuur een email naar klantenservice.mest@eurofins.com of bel met 088 876 1006.
  • Vermeld bij uw aanvraag het onderzoeksnummer dat op het verslag staat.
  • U ontvangt een bevestigingsbrief van Eurofins Agro als u een heranalyse heeft aangevraagd.

Meer weten?

Neem contact op met onze klantenservice Mest & Compost via  klantenservice.mest@eurofins.com of bel met 088 876 1006