Onderzoek voor beter begrip van plantsapanalyse

PrintPrint  Stuur doorStuur door
paprika
Samenvatting: 

Eurofins Agro biedt sinds dit voorjaar plantsapanalyse aan. Om de analyse beter te kunnen onderbouwen en telers uiteindelijk van een beter advies te kunnen voorzien, start Eurofins Agro een onderzoek naar de relatie tussen plantsap- en droge stofmetingen. De resultaten zijn dit najaar beschikbaar.

Onderzoek voor beter begrip van plantsapanalyse

Begin 2010 heeft Eurofins Agro PlantsapCheck, de analyse van plantsap, geïntroduceerd als nieuwe en aanvullende methode voor het verkrijgen van inzicht in de actuele bemestingstoestand van het gewas. Voor die tijd was de droge stofanalyse de standaardmethode om de nutriëntenopname te bepalen. De resultaten van een plantsapanalyse roepen in sommige gevallen vragen op. De resultaten lijken bijvoorbeeld afhankelijk van het moment van monstername en van de leeftijd van het blad.

Een plantsapanalyse bepaalt de nutriëntensamenstelling van geperst plantmateriaal na invriezen en ontdooien. Bij deze analyse worden alle nutriënten in de sapstroom en in het celvocht bepaald. De analyse geeft zo inzicht in de beschikbaarheid van nutriënten in de plant. Een plantsapanalyse is altijd een momentopname.

Het gemak waarmee nutriënten door de plant worden getransporteerd varieert en daarmee ook de gemeten gehalten in plantsap. Zo worden kalium, natrium, chloor en nitraat relatief eenvoudig getransporteerd. Terwijl calcium, magnesium en fosfaat juist in plantencelstructuren worden vastgelegd. Het gevolg is dat met een droge stofanalyse bijvoorbeeld meer calcium kan worden gevonden dan met een plantsapanalyse. Dit kan ook beïnvloed worden door bijvoorbeeld het tijdstip op de dag of de leeftijd van de plant.

Praktijkonderzoek

Eurofins Agro is een uitgebreid praktijkonderzoek gestart naar de toegevoegde waarde van plantsapanalyse met als doel:

  • Het bepalen van het optimale tijdstip voor bemonstering, zowel tijdens de dag als gedurende de verschillende groeifases van het gewas. De literatuur is daarover onduidelijk. Een  aantal onderzoekers geeft aan dat het moment van bemonstering gedurende de dag geen invloed heeft op het uiteindelijke resultaat. Anderen melden echter wel een effect. Door dit nader te bestuderen, wil Eurofins Agro met een duidelijk advies komen ten aanzien van het beste bemonsteringstijdstip.
  • Het vergelijken van de analyseresultaten van oude en jonge bladeren gedurende het groeiseizoen. Zo wordt inzicht verkregen in de relatie tussen de samenstelling van het plantsap, het deel van de plant waar wordt gemeten en de uiteindelijke kwaliteit van het gewas.
  • Het koppelen van plantsap- en droge stofmetingen om zo de onderlinge relatie vast te stellen. De gedachte is dat deze metingen samen veel inzicht geven in de uiteindelijke kwaliteit van het product.

Wilt u meer weten over plantsapanalyses? Neem dan contact op met:

Annelies Mosch              
E-mail: AnneliesMosch@eurofins.com
Telefoon: 06 5337 4779                                                               

Jan Hardeman
Email: JanHardeman@eurofins.com
Telefoon: 06 5200 2168

bestel.jpg

Trefwoorden: