BemestingsWijzer Bouwland

BemestingsWijzer bouwland

Alles wat u over de bodem moet weten

Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en tegelijkertijd bent u op de hoogte van alle benodigde bodemvruchtbaarheidskenmerken. Met BemestingsWijzer kunt u gericht werken aan maatregelen om uw bodem te verbeteren. En u kan optimaal inspelen op de (Europese) bemestingsnormen die steeds strenger worden. BemestingsWijzer is verkrijgbaar voor bouwland (inclusief maïsland) en grasland. De fosfaatanalyses van BemestingsWijzer zijn bruikbaar voor de Flexibele gebruiksnormen Fosfaat.
 
Nauwkeurige analyses en heldere infographics
BemestingsWijzer maakt uw bodem inzichtelijk met nauwkeurige analyses en heldere infographics. Zo biedt BemestingsWijzer een structuurdriehoek én een organische stofbalans. Deze balans maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel organische stof per perceel moet worden aangevoerd om het gehalte ten minste gelijk te houden.