BemestingsWijzer Bouwland

Calciumadvies voor bodem én gewas

BLGG AgroXpertus introduceert het Ca-advies voor bouwland. Het nieuwe advies geeft u handvatten voor verbetering van de bodemstructuur én speelt in op de de Ca-behoefte van het gewas.

Calcium is belangrijk voor de bodemstructuur, vooral op zware kleigronden. Ca-ionen zijn vrij groot en scheppen afstand tussen de kleiplaatjes. Een bodem met voldoende Ca-ionen heeft daardoor een betere structuur.
Ca is daarnaast ook van belang als meststof voor het gewas. Calcium zorgt voor sterke celwanden en een stevig gewas.

Voorraad en beschikbaar
Calcium zit in verschillende vormen in de bodem. Een deel van het calcium is direct opneembaar voor het gewas: Ca-beschikbaar. Het overgrote deel van het calcium is echter gebonden aan het klei-humus-complex (Ca-voorraad). De verhouding tussen ‘voorraad’ en ‘beschikbaar’ is onder andere afhankelijk van de pH. Bij een hogere pH vormt Ca complexen (zoals CaP en CaCO3) en is dan niet beschikbaar voor de plant.

Kritisch in het voorjaar
Een optimale calciumgift is vooral in het voorjaar essentieel, bij aanvang van de teelt. Alleen de jonge wortelpunten die nog niet zijn verkurkt, kunnen het element opnemen. In de beginfase van de teelt neemt de plant dus alle calcium op voor de gehele teeltperiode. Eventuele tekorten ziet u pas later en zijn dan moeilijk te corrigeren.

Gewasgericht advies
Het nieuwe Ca-advies van BLGG AgroXpertus houdt rekening met specifieke gewaseigenschappen zoals de Ca-behoefte, gevoeligheid voor kwaliteitsafname en het gewastype. Kropgewassen verdampen bijvoorbeeld weinig en zijn daardoor gevoeliger voor calciumgebrek.
Het Ca-advies bij de Ca-bepaling is standaard bij BemestingsWijzer.
Meststoffen met calcium zijn onder meer: kalk, gips, brandkalk, bladmeststoffen, blendings, KAS en specifieke Ca-meststoffen.