BemestingsWijzer Bouwland

Fosfaatcomplex visueel gepresenteerd

De nieuwe presentatie van de fosfaatanalyses van BLGG AgroXpertus maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel fosfaat direct beschikbaar is voor het gewas en hoe groot de voorraad is.

BLGG AgroXpertus introduceert nieuwe termen voor fosfaat, die direct laten zien wat de functie is:

P beschikbaar (P-PAE) = hoeveelheid fosfaat die het gewas direct kan opnemen
P voorraad (P-Al) = hoeveelheid fosfaat die op termijn beschikbaar komt voor het gewas
P nalevering = mate waarin ‘P beschikbaar’ op niveau blijft door nalevering vanuit ‘P voorraad’

Visuele presentatie
BLGG AgroXpertus maakt de fosfaatstatus inzichtelijk in een nieuw ‘bodemprofiel’. In twee op elkaar geplaatste, gekleurde balkjes ziet de agrariër hoeveel fosfaat direct beschikbaar is voor de plant en hoe het zit met de voorraad in de bodem. De pijl geeft de mate van nalevering aan. Een dikke pijl duidt op een goede nalevering, een dunne pijl betekent een lage nalevering.

Fosfaat optimaal benutten
Het samenspel tussen voorraad, nalevering en beschikbaarheid is complex. BemestingsWijzer® van BLGG AgroXpertus houdt rekening met dit samenspel. Met het uitgebreide bemestingsadvies en de duidelijke presentatie kan de agrariër nog beter inspelen op de fosfaatgebruiksnormen. BemestingsWijzer® geeft handvatten om de toegestane hoeveelheid fosfaat optimaal in te zetten op de verschillende percelen.