BemestingsWijzer bouwland nut en noodzaak

BemestingsWijzer: een slimme tool voor de boer!
 
Het maken van een bemestingsplan vraagt steeds meer deskundigheid. Wettelijke normen worden strenger, opbrengsten stijgen en de consument vraagt om garanties op het gebied van milieu en productveiligheid. Vakbekwame ondernemers vragen daarom maximale informatie, om een uitgekiend bemestingsplan te kunnen berekenen. Bemestingswijzer van Eurofins Agro biedt die volledigheid.
 
Unieke onderdelen van BemestingsWijzer zijn:
  • organische stofbalans
  • structuur-driehoek
  • regiogemiddelden
Organische stofbalans
Organische stof is van groot belang voor de bodemvruchtbaarheid. Het is in staat vocht vast te houden, is van belang voor de bewerkbaarheid van de grond en het kan nutriënten binden en tevens weer naleveren. Het gehalte organische stof daalt onder andere omdat het als voedsel voor bodemleven dient. Het bodemleven eet de organische stof op en daarbij komen stiksof, zwavel en andere nutriënten vrij die door de plant kunnen worden opgenomen.
 
Het gehalte organische stof kan snel dalen, maar niet snel stijgen! Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat het gehalte gelijk blijft. Daarom toont BemestingsWijzer visueel hoe de organische stofbalans van uw perceel er voor staat. Bekijk de hoeveelheid effectieve organische stof van gewasresten, mest en groenbemesters.
 
Structuurdriehoek geeft inzicht
Een goede bodemstructuur is goud waard. Grond met een goede structuur is prima bewerkbaar, levert voldoende vocht en verslempt niet bij regenval. Een slechte structuur kan het gevolg zijn van een tekort aan calcium aan het kleihumuscomplex (of een teveel aan K en Mg). De bodem raakt verdicht. BemestingsWijzer geeft inzicht in de verhouding tussen Ca, K en Mg in de bodem via de unieke 'structuurdriehoek'. Bemestingswijzer kijkt hiervoor naar de CEC.
 
CEC is de afkorting van Cation Exchange Capacity; de kationen uitwisselcapaciteit. In gewoon Nederlands betekent het: de hoeveelheid voedingsstoffen die aan het klei-humus-complex kunnen worden gebonden. De CEC kan bezet zijn met Ca, Mg, K, Na en in mindere mate met NH4+ , Al, Fe, Mn en H+. De hoeveelheid en verhouding van voedingsstoffen aan het klei-humus-complex is van belang voor de structuur. Bij teveel kalium of magnesium aan de klei of bij een tekort aan calcium zal een slechtere structuur van de bodem ontstaan.
 
Vergelijken met regiogemiddelden
Om de kwaliteit van uw perceel goed te kunnen beoorden én vervolgens de juiste maatregelen te nemen is een referentiewaarde erg handig. Bemestingswijzer biedt die referentie in het 'regiogemiddelde'. Het regiogemiddelde is gebaseerd op de landbouwgebieden van het LEI. Het regiogemiddelde houdt daarnaast rekening met grondsoort en gebruik van het perceel.