BemestingsWijzer Grasland

BemestingsWijzer Grasland: 7x beter

Voor het seizoen 2017-2018 introduceert Eurofins Agro een aantal belangrijke vernieuwingen in BemestingsWijzer. Met meer toegespitste informatie op het verslag kunt u uw bemestingsplan beter afstemmen op de behoefte van uw gewas.

 1. Nieuw pH-advies
  Bij een pH onder de 5,0 komen zware metalen zoals aluminium in oplossing. Dit berokkend schade aan het wortelstelsel van gewassen. Een lage pH heeft ook een negatief effect op de effectieve CEC in de bodem (minder K, Mg en Ca worden gebonden). Onderzoek toont aan dat een pH onder 5,0 altijd opbrengst kost. De pH-adviezen zijn daarom aangepast in het onderste traject. Lees meer ->
   
 2. Bontheid (heterogeniteit) van het perceel in beeld
  (vanaf december 2017 beschikbaar)
  Percelen kunnen bont zijn. Wie de verschillen binnen het perceel kent, kan zijn bodemmanagement daarop afstemmen. BodemScout laat de verschillen binnen het perceel zien op basis van negen jaar satellietbeelden. Dit is de eerste stap naar precisielandbouw. Lees meer ->
   
 3. Analyseresultaten in kg/ha in de bemonsterde laag
  BemestingsWijzer vermeldt de resultaten van het grondonderzoek voortaan in kg/ha hectare. Een praktische verbetering ten opzichte van het oude verslag waarop de resultaten bijv. in mg per kg droge grond werden weergegeven. Lees meer ->
   
 4. Alle adviezen overzichtelijk bij elkaar
  Op één pagina staan alle adviezen overzichtelijk bij elkaar. BemestingsWijzer maakt, afhankelijk van de situatie, onderscheid tussen een advies voor reparatiebemesting (bodemadvies) en een teeltadvies (gewasadvies). Zo is bemesting op maat mogelijk. Lees meer ->
   
 5. Inzicht in de kwaliteit van organische stof
  Vanaf dit grondseizoen vermeldt Eurofins Agro het aandeel koolstof (C) in organische stof op de BemestingsWijzer. Organische stof bestaat naast C ook uit stikstof (N), zwavel (S) en fosfor (P). De verhouding tussen C, N, S en P is een indicatie van de kwaliteit van de organische stof in de bodem. Hoe hoger het aandeel C in de organische stof, hoe stabieler de organische stof. Lees meer ->
   
 6. Textuurdriehoek voor veen
  Voor minerale gronden (zand/klei/löss) bestaat al een aantal jaar een textuurdriehoek waarmee de grondsoort is te bepalen. Ook voor venige grondsoorten vermeldt BemestingsWijzer voortaan een textuurdriehoek met de naam van de grondsoort. Lees meer ->
   
 7. Indicatie over de activiteit het bodemleven
  In de bodem leven miljarden organismen, van -voor ons- onzichtbare bacteriën, schimmels en andere eencelligen tot duidelijk herkenbare regenwormen en engerlingen. Al deze organismen dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid. Eurofins Agro zet een volgende stap om bodembiologische parameters op routinematige wijze aan te bieden aan de landbouwpraktijk door naast de activiteit (huidige bodemleven), ook de totale microbiële biomassa weer te geven. Lees meer ->

Productnieuws