BemestingsWijzer Sport & Groen

BemestingsWijzer analyseert alle belangrijke elementen in de bodem die nodig zijn voor groei en ontwikkeling van planten. Alle bepalingen samen geven het inzicht dat nodig is om een uitgekiend bemestingsadvies te kunnen geven.

Het advies wordt daarbij altijd afgestemd op het doel. Een beheerder van openbaar groen krijgt dan ook een ander verslag dan de greenkeeper of de eigenaar van voetbalveld.  BemestingsWijzer analyseert de verschillende onderdelen van de bodem:

  • Chemisch
  • Fysisch
  • Biologisch

De bodem is een belangrijke leverancier van nutriënten bijvoorbeeld stikstof, fosfaat, kalium en zwavel. Maar ook sporenelementen zoals mangaan, ijzer en selenium zijn van belang. Eurofins Agro analyseert de hoeveelheid die in de bodem aanwezig is (voorraad) en welk deel hiervan beschikbaar komt (beschikbaar). Het bemestingsadvies is gebaseerd op zowel de voorraad als de beschikbare hoeveelheid nutriënten.

De fysische bodemeigenschappen bepalen voor een belangrijk deel de bodemvruchtbaarheid van het grasland. Hoe beter de fysische eigenschappen hoe beter de planten groeien. Een goede bodem leeft; het bodemleven is actief en mineraliseert organische stof. Daarnaast zorgt gezond bodemleven voor voldoende zuurstof in de bodem en een goede waterhuishouding.

BemestingsWijzer analyseert:

  • Hoofd- en sporenelementen
  • Zuurgraad (pH)
  • Organische Stof (%)
  • Lutum (%)
  • CEC (= klei-humus-complex)
  • Bodemleven 

BemestingsWijzer kunt u aanvullen met het sporenpakket: B, Cu, Mn, Zn, Se, Co, Si, Mo en Fe.

Meer weten? Neem contact op met Emile Bezemer: emile.bezemer@eurofins-agro.com of mobiel: 06 1126 4927.

Lees ook:

Verrassende verschillen in bodemanalyses - artikel in Greenkeeper.
Stikstofleverend vermogen een stap verder in efficiënter sportveldonderhoud - artikel in Greenkeeper.
Het belang van bodemleven voor een gezonde grasmat - artikel in Fieldmanager
Pas op voor tekorten aan calcium en zwavel op de greens - artikel in Greenkeeper