BijmestMonitor

Introductie BijmestMonitor

Eurofins Agro introduceert BijmestMonitor; een combinatie van bodem- en gewasonderzoek voor meer inzicht in de noodzaak van bijbemesten. BijmestMonitor is vanaf mei 2018 beschikbaar.

Eurofins Agro introduceert in mei een nieuw product: BijmestMonitor. BijmestMonitor is bedoeld als hulpmiddel voor telers en specialisten om antwoord te geven op de vraag of bijbemesten tijdens het groeiseizoen noodzakelijk is. Zowel de nutriëntentoestand in de bodem als in het gewas worden bepaald: een unieke combinatie.

Met het nieuwe product speelt Eurofins Agro in op de vraag van telers naar betere en snellere informatie om grip te houden op de gewasontwikkeling tijdens het groeiseizoen. In de praktijk is de situatie in elk groeiseizoen namelijk uniek. Elk jaar kent veel onzekerheden tijdens het groeiseizoen. Hoeveel nutriënten komen beschikbaar uit de mest, hoeveel levert de bodem nog na, welke effect hebben de weersomstandigheden (neerslag/temperatuur), heeft het gewas de nutriënten ook echt opgenomen of heeft het last van bijvoorbeeld bodemstructuurproblemen. Door tijdens het seizoen een grondonderzoek en een gewasonderzoek gelijktijdig te laten uitvoeren, snel te analyseren en adviseren, krijgen telers en hun adviseurs inzicht of en welke nutriënten moeten bijgestuurd worden.

Combinatie grond- en gewasonderzoek
Het grondonderzoek geeft inzicht in de direct beschikbare nutriënten in de bodem. Het gewasonderzoek laat zien welke nutriënten het gewas heeft opgenomen. Die combinatie is waardevol om tijdens het seizoen de vinger aan de pols houden, zegt productmanager Arjan Reijneveld van Eurofins Agro. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een gewas te weinig kalium heeft opgenomen. Je zou dan denken dat je kalium moet bijsturen. Maar als uit het bodemonderzoek blijkt dat de K-beschikbaarheid prima in orde is, is er iets anders aan de hand. Een slechte opname van kalium kan ook worden veroorzaakt doordat bijvoorbeeld nitraat (N) voorziening niet in orde is of bijvoorbeeld. omdat de bodemstructuur opname verhinderd. Bijsturen met N kan dan een betere remedie zijn dan bijsturen met K. Met deze unieke dubbelcheck van grond- en gewasonderzoek kunnen telers en voorlichters dit soort verbanden veel sneller opsporen. Daardoor hebben ze met BijmestMonitor dus meer grip op de ontwikkeling en de kwaliteit van het gewas.”

Onderzoeksduur 2 dagen
BijmestMonitor is vanaf mei 2018 beschikbaar voor een breed scala aan gewassen. Eurofins Agro hanteert een onderzoeksduur van 2 dagen. De data worden gekoppeld aan eerder bodemonderzoek, zodat het advies ook rekening houdt met nalevering van nutriënten! Telers ontvangen een verslag van één A4 met een bijmestadvies voor zowel hoofd- als sporenelementen. Via www.bijmestmonitor.nl kunnen telers zich aanmelden voor monstername.
 

• Een online animatie over BijmestMonitor vindt u op YouTube: https://youtu.be/FNXToKuTxOs
• Meer informatie ook op:  www.bijmestmonitor.nl

De presentatie gehouden tijdens de Expertdagen vindt u hier als PDF: Powerpoint Expertdagen BijmestMonitor 2018

 

Productnieuws