BodemCheck

Met BodemCheck meet u of er voldoende nutriënten beschikbaar zijn in de bodem:

• Bijmestonderzoek tijdens teelt

• Snel inzicht (binnen twee werkdagen)

• Analyse van stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), magnesium (Mg), mangaan (Mn), borium (B) en onder andere ook ijzer (Fe), silicium (Si) en zink (Zn).

• Voor alle elementen een heldere beoordeling (laag, vrij laag, goed, vrij hoog, hoog)

• Nutriëntenadvies

 

Meer informatie:
- Voorbeeldverslag BodemCheck
- Pakketoverzicht Bijmestonderzoek 2018
- met BijmestMonitor krijgt u nog meer inzicht: een combinatie van grond- en gewasonderzoek. Met dit onderzoek peilt u de nutriënten in de bodem én in het gewas op hetzelfde moment, zowel voor hoofd- en sporenelementen.