GewasCheck

Met GewasCheck checkt u of het gewas een tekort aan nutriënten heeft.

• Bijmestonderzoek tijdens teelt

• Snel inzicht (binnen twee werkdagen)

• Analyse van de droge stof, stikstof (N), nitraat NO3, zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), natrium (Na), ijzer (Fe), mangaan (Mn), koper (Cu), kobalt (Co), borium (B), molybdeen (Mo), chloor(Cl)

• Met streefcijfers voor veel gewassen

Meer informatie:
- GewasCheck voorbeeldverslag
- Pakketoverzicht Bijmestonderzoek 2018
- met BijmestMonitor krijgt u nog meer inzicht: een combinatie van grond- en gewasonderzoek. Met dit onderzoek peilt u de nutriënten in de bodem én in het gewas op hetzelfde moment, zowel voor hoofd- en sporenelementen.