GewasCheck Golf

De juiste bemesting is de basis voor een gezonde golfgreen

GewasCheck Golf is een bladanalyse en bepaalt het droge stof gehalte en de hoofd- en de sporenelementen. Grondonderzoek zegt veel over de toestand van de nutriënten in de bodem, maar wat er uiteindelijk in het gewas gebeurd is afhankelijk van diverse factoren. De opname kan soms anders verlopen dan gedacht en een structurele bijstelling is dan nodig. Een tekort aan één van de essentiële nutriënten kan leiden tot verminderde weerbaarheid waardoor de groei kan achterblijven