Gewasonderzoek

Aubergine

Het geven van een goed afgestemde bemesting wil nog niet zeggen dat alle nutriënten ook daadwerkelijk door het gewas worden opgenomen. Met gewasonderzoek wordt gecontroleerd of de voedingselementen in het gewas op niveau zijn.

De groei van het gewas wordt door allerlei factoren beïnvloed. Als ondernemer investeert u in bemestingstechnieken, meststoffen, watergiftsystemen en past u diverse technieken toe om een optimale opbrengst te behalen. Toch kan het gebeuren dat de opbrengst achterblijft bij voorgaande jaren. Wat is er dan aan de hand?

Inzicht in nutriëntenopname
Op die vraag geeft gewasonderzoek vaak opvallend veel inzicht. Voor in combinatie met de analyseresultaten van grondonderzoek is goed te herleiden welke nutriënten niet goed worden opgenomen of in de verkeerde verhouding. Hiermee kunt u stap voor stap analyseren wat er gebeurt: van bodem via bemesting tot en met de opname door de plant.

Monstername
Bij gewasonderzoek is het gebruikelijk om het blad te bemonsteren. Voor een representatief beeld kan het beste jong, volgroeid blad genomen worden. In deze bladeren verlopen de groeiprocessen normaal gesproken het best. Het kan ook nuttig zijn om eens een ander onderdeel van het gewas te bemonsteren. In sommige gevallen geeft een monster van stengel, wortel, bol of vrucht de juiste informatie. Informeer hierover bij onze klantenservice of uw adviseur.

Productnieuws