Granulair Golf

De juiste bemesting is de basis voor een gezonde golfgreen

Granulair Golf geeft u inzicht in de granulaire samenstelling van de toplaag. Bij renovatie of het laten bezanden van de golfbaan moet het zand bij voorkeur een korrelgrootte en korrelgrootteverdeling hebben die vergelijkbaar is met de bestaande toplaag. De grond wordt onder meer geanalyseerd naar elf granulaire fracties, M50, D60/D10, pH en organische stof-gehalte. Een onmisbare analyse voor afstemming van het juiste bezandingszand of renovatie.