Granulair Sport

Granulair Sport geeft u inzicht in de granulaire samenstelling van de toplaag.  Bij renovatie of het laten bezanden van het sportveld moet het zand bij voorkeur een korrelgrootte en korrelgrootteverdeling hebben die vergelijkbaar is met de bestaande toplaag. De grond wordt onder meer geanalyseerd naar elf granulaire fracties, M50, D60/D10, pH en organisch stof gehalte. Een onmisbare analyse voor afstemming van het juiste bezandingszand of renovatie.