Kasgrond

Teelten onder glas zijn intensief en hoog productief, ook de kasgrondteelten. Zorgvuldig gebruik van meststoffen is noodzakelijk, vanwege kosten, productkwaliteit en milieu-belasting. Het bemestingsonderzoek van Eurofins Agro biedt tuinders die telen in de grond, alle informatie die nodig is om de teelt en de bemesting bij te sturen.

Speciaal voor teelten in kasgrond heeft Eurofins Agro bemestingsadviezen ontwikkeld op basis van de direct beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen. De direct beschibare voedingsstoffen worden via een speciale extractiemethode in het laboratorium bepaald. De bijbehorende bemestingsadviezen zijn ontwikkeld met behulp analyses in het gewas.

Bemestingsonderzoek Kasgrond biedt vakbekwame ondernemers:

  • rendement - de adviezen zijn gebaseerd op optimale gewasopbrengten
  • zekerheid - door periodieke controle van alle elementen zijn verrassingen uitgesloten
  • gemak - analyseresultaten zijn digitaal beschikbaar via HortiDigital