MestCheck

Niet alleen per bedrijf, maar ook per mestopslag kan de samenstelling van mest varïeren.

Bepaal het rantsoen van uw bodem

Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub drijfmest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? MestCheck geeft antwoord op deze vragen voor zowel vaste- als drijfmest.

De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Wanneer u uitgaat van gemiddelde gehaltes kan het nutriëntenaanbod verkeerd worden ingeschat. De kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor uw opbrengsten, en daarmee ook voor de KringloopWijzer, is groot. Zoals ruwvoer een belangrijk aandeel van het rantsoen voor de koeien is, zo is mests een belangrijke aandeel van het rantsoen voor de bodem. Het is daarom essentieel om te weten wát u precies bemest. Naast stikstof, fosfaat en kali is bijvoorbeeld ook organische stof belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid.

Niet alleen per bedrijf, maar ook per mestopslag kan de samenstelling van mest varïeren. Oorzaken van de verschillen zijn:

  • verschillen in rantsoen
  • de hoeveelheid spoelwater
  • de minerale samenstelling van diervoeders
  • de samenstelling van de veestapel

De behoefte aan nutriënten en organische stof verschilt per perceel. Uitgekiende bemsting op basis van MestCheck van Eurofins Agro helpt uw opbrengsten te verhogen en is efficiënter voor de mineralenkringloop.

Handige pakketjes voor monstername
Eurofins Agro heeft speciale pakketjes voor mestanalyse. U kunt hiermee, op het moment dat het u het beste uitkomt, een monster nemen van de mest. Belangrijk is dat de mestopslag goed gemixt wordt voor monstername. De pakketjes bestaan uit een orderformulier, instructies, een verzenddoos en fles.


Mestonderzoek voor transport en verwerking

Speciaal voor loonwerkers, transporteurs en mestverwerkers heeft Eurofins Agro aangepaste producten die voldoen aan wet- en regelgeving rondom het mesttransport.

 


Disclaimer:
Voor Mestanalyse geldt een maximale onderzoeksduur van 7 werkdagen in het laboratorium. Deze onderzoeksduur geldt vanaf de dag dat het monster via Post NL of andere bezorgdiensten bij ons laboratorium in Wageningen bezorgd wordt. Eurofins Agro is niet verantwoordelijk voor de postverzending én de tijd die daarmee gemoeid is.
Eurofins Agro is niet verantwoordelijk voor de monstername van Mestanalyse en de fouten die daardoor kunnen ontstaan. Bij discussies over de uitslag is heronderzoek alleen mogelijk op kosten van de opdrachtgever.