MestCheck

5 tips voor het aanleveren van mestmonsters

Het goed aanleveren van mestmonsters is van groot belang. Niet alleen voor de betrouwbaarheid van de analyses en het voorkomen van fouten, maar ook om te voorkomen dat Eurofins Agro de monsters niet in behandeling mag of kan nemen. Hierbij wat tips.

Onderstaande tips komen voort uit zaken die wij in de praktijk tegen komen. Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, zodat monsters niet forfaitair behandeld hoeven te worden of onnodig vertraging oplopen. Als we er samen aan werken om netjes te werken, verloopt de analyse en verslaglegging zo optimaal mogelijk.

1. Niet teveel vaste mest in de zakken

Regelmatig komt het voor dat er teveel vaste mest in de speciale sealbags wordt gedaan. Het minimum wat nodig is, is 500 gram. In de praktijk zien we echter ook veel monsters van 2,5 kg. Voor een mengmonster van 12 stuks zijn er dan 3 kratten nodig. Ook ontstaat het risico op beschadiging.
Richtlijn: hanteer een gewicht tussen de 500 en 800 gram.

2. Begeleidingsformulier in dezelfde krat als het monster

Wilt u het begeleidingsformulier in dezelfde krat als het monster doen? Dus niet alle formulieren bij elkaar. Zo is direct duidelijk welk formulier bij welk monster hoort, en hoeven we dit niet verder uit te zoeken.

3. Mengmonster niet compleet? Dan niet met de koerier meegeven

Geef monsters nog niet mee als het de monsters voor het mengmonster nog niet compleet zijn. Dit voorkomt logistieke problemen.

4. Voeg altijd een begeleidingsformulier bij!

Verstuur monsters nooit zonder begeleidingsformulier. Voor ons laboratorium in Graauw zijn de formulieren zijn te vinden op de website.

5. Geen monsters? Dan graag afmelden!

De meeste klanten zijn gewend dat de koerier een keer in de week langskomt om de mestmonsters op te halen. Heeft u een keer geen monsters voor de koerier? Laat dit dan tijdig weten zodat de koerier niet voor niets bij u langskomt. Dat is zonde van de onnodige kosten die dit met zich meebrengt.