Methaanonderzoek

Wie verslijming van druppelaars wil voorkomen doet er goed aan bij de bron te beginnen: methaangas. Methaangas is voedsel voor methaanoxiderende bacteriën die zorgen voor de verslijming. Deze bacteriën nestelen zich ook in het filterbed van ontijzeringsinstallaties.

Het is daarom belangrijk om te weten of het bronwater dat u gebruikt niet teveel methaangas bevat. Dit voorkomt veel ellende in zowel de ontijzeringsinstallatie als de druppelaars. Bij gebruik van bronwater neemt verslijming van de druppelaars soms zeer ernstige vormen aan. De gelachtige massa is het eerst waarneembaar op de wanden van de mengbak en in de filters. Druppelaars en capillairen geven door het slijm minder water en raken op den duur zelfs geheel verstopt. Methaanoxiderende bacteriën vinden in het druppelsysteem een ideaal leefklimaat: voldoende voedingszouten, zuurstof, een hoge temperatuur en polyethyleen slangetjes om zich aan te hechten.

Ontijzeren van bronwater

Ook bij het ontijzeren van bronwater kunnen hoge methaanconcentraties problemen opleveren. De methaanoxiderende bacteriën nestelen zich in het filterbed van de ontijzeringsinstallatie. Door oxidatie van het methaan door deze bacteriën, wordt zeer veel zuurstof uit het water onttrokken. Door zuurstoftekort is de ontijzering op den duur onvoldoende en kan achtergebleven ijzer neerslaan in het irrigatiesysteem.

Bemonsteren

Bij gebruik van bronwater is het raadzaam om vooraf de bron en de mengbak te bemonsteren en te laten analyseren op methaan. De bemonstering van de bron is een secuur werkje en kan het best door goed geïnstrueerde monsternemers worden gedaan. De watermonsters worden in speciale gasdichte flesjes verzameld.