Optifeed

Optifeed® is het top-product van Eurofins Agro op het gebied van informatievoorziening rondom bemesting voor de glastuinbouw. Optifeed® biedt vakbekwame ondernemers - en hun adviseurs - alle informatie die nodig is voor een uitgekiende bemesting. Optifeed® is beschikbaar voor teelten op voedingsoplossingen.

 Optifeed® biedt vakbekwame ondernemers:

  • rendement - de adviezen zijn gebaseerd op optimale opbrengten
  • zekerheid - door regelmatige controle van alle elementen zijn verrassingen uitgesloten
  • gemak - overzichtelijke presentatie van de recept-berekening; aanpassingen zijn snel te maken

Dit maakt Optifeed® uniek:

  • vermelding totale gift
  • variabel % recirculatie-water
  • grafische vermelding kationen
  • berekening K/Ca-verhouding
  • vernieuwde K-advisering
  • advieshistorie wordt meegenomen

Productnieuws