Potgrond

Bemestingsonderzoek potgrond

Verse potgrond is veelal voorzien van de basisnutriënten voor een teelt. Voor een goede gewasgroei is het raadzaam tijdens de teelt frequent de potgrond te laten analyseren om hoofd- en spoorelementen, EC en pH. Op basis van de streefcijfers van de gewassen in deze organische substraten wordt, zo mogelijk in combinatie met de analyse van het gietwater een bemestingsadvies gegeven. Het is van belang aan te geven in welk teeltstadium het gewas zich bevind en of er gerecirculeerd wordt. Een analyse moet bij voorkeur iedere 2-4 weken herhaald worden.

Kwaliteitscontrole kokos
Naast het bemestingsonderzoek kan Eurofins Agro ook de kwaliteit van kokos controleren. Via een speciale techniek worden EC, pH, hoofd en spoorelementen bepaald. Het belang van een goed composteringsproces en de juiste reiniging van het basismateriaal bepalen de uiteindelijke kwaliteit van het teeltmedium wat kokos bevat. Ook voor het teeltadvies hebben we veel ervaring met de adviezen van teelten op kokos.

Fysisch onderzoek
De geschiktheid van organische substraten wordt beoordeeld via fysisch onderzoek. Parameters als vocht/lucht huishouding en krimp of het stortgewicht bepalen de teeltkwaliteit van het substraat. De Regeling Handels Potgronden (RHP) maakt gebruik van deze methodieken om de samenstelling van potgronden vanuit de Potgrond Industrie te controleren. Dit onderzoek wordt ook door Eurofins Agro uitgevoerd.

 

 

Productnieuws