Stikstofonderzoek

Inzicht in de stikstofvoorraad

Stikstof is hét nutriënt waarmee de groei van het gewas kan worden versneld of vertraagd. Helder inzicht in de stikstofvooraad van de bodem - voor aanvang van de teelt én tijdens de teelt - is essentieel om bij te kunnen sturen. Stikstofonderzoek van Eurofins Agro geeft vakbekwame ondernemers alle informatie die ze nodig hebbben.

Stikstof is een lastig voedingselement. Het spoelt makkelijk uit en de beschikbaarheid is sterk afhankelijk van bodemtemperatuur en -vochtigheid. Analyse en advies van Eurofins Agro houden rekening met deze factoren.

Aanvullend onderzoek:
Bij de aanvraag van Stikstofonderzoek kunt u aanvullend K, Mg, B en S aanvragen. U kunt dit aangeven in het veld 'opmerkingen' op de aanvraagpagina.

Productnieuws